Tin Tức

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

Báo cáo quản trị công ty năm 2022
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá - BBCC
Báo cáo tài chính Quý 3 - 2022

Báo cáo tài chính Quý 3 - 2022

Báo cáo tài chính Quý 3 - 2022
Về Thực hiện kiến nghị của Thanh tra bộ tài chính của BBCC về kê khai nộp thuế

Về Thực hiện kiến nghị của Thanh tra bộ tài chính của BBCC về kê khai nộp thuế

Về Thực hiện kiến nghị của Thanh tra bộ tài chính của BBCC về kê khai nộp thuế
Giải trình lợi nhuận sau thuế thay đổi trên 10% và giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên Báo cáo soát xét giữa niên độ năm 2022

Giải trình lợi nhuận sau thuế thay đổi trên 10% và giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên Báo cáo soát xét giữa niên độ năm 2022

Giải trình lợi nhuận sau thuế thay đổi trên 10% và giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên Báo cáo soát xét giữa niên độ năm 2022
Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

Báo cáo tài chính bán niên năm 2022
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền
Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022. Tình hình quản trị, nhân sự
Công bố thông tin hồ sơ thông báo thay đổi tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty

Công bố thông tin hồ sơ thông báo thay đổi tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty

Công bố thông tin hồ sơ thông báo thay đổi tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty. Tỉ lệ sở hữu với công ty khoáng sản.
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban tỉnh Đồng Nai kèm giải trình của Công ty

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban tỉnh Đồng Nai kèm giải trình của Công ty

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban tỉnh Đồng Nai kèm giải trình của Công ty
Chat Facebook