Xí nghiệp Khai thác Đá Soklu

           

- Văn phòng giao dịch: Ấp Nguyễn Huệ, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: 0251.3867582 Fax: 0251.3764225

Các mỏ đá:

+ Công trường Khai thác mỏ Đá Soklu 2

Địa chỉẤp Nguyễn Huệ, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

            

+ Công trường Khai thác mỏ Đá Soklu 5

Địa chỉẤp Nguyễn Huệ, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Sản phẩm đá:

Đá 1x2, đá 2x4, đá 4x6, đá 5x7, đá 0x4, đá mi bụi, mi sàng và đá phụ gia xi măng puzơland (…. Ngoài ra, Công ty còn nhận đơn đặt hàng sản xuất với quy cách tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Sản phẩm đất:

Đất san lấp,….

Chat Facebook