Giới Thiệu

Thành tích

Thành tích

Nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Tài Chính, Tổng Cục thuế, Bộ Công thương, Bộ Công An, Bộ Quốc Phòng, UBND tỉnh Đồng Nai và nhiều Sở ban ngành...trao tặng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm.
Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn Công ty tới năm 2020
Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành

Người đại diện theo pháp luật: Ông NGUYỄN VĂN DŨNG- Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông HUỲNH KIM VŨ- Giám đốc Công ty Tổng số cán bộ, nhân viên Công ty BBCC: gần 720 người. Trong đó: - Trên 155 người có trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học thuộc nhiều chuyên ngành như: kế toán, tài chính, kiểm toán, quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh,...
Chat Facebook