Tin Tức

Thông báo về hướng dẫn lấy HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ của Công ty.

Thông báo về hướng dẫn lấy HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ của Công ty.

Hướng dẫn tải và sử dụng hóa hơn điện tử
THÔNG TIN MỚI

THÔNG TIN MỚI

Thông tin mới nhất về tình hình cổ phiếu
Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, mất giấy chứng nhận
Báo cáo Tài chính Quý I/2017

Báo cáo Tài chính Quý I/2017

Báo cáo Tài chính Quý I/2017
Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Để Thực Hiện Quyền Tham Dự ĐHĐ Cổ Đông Thường Niên- 2017

Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Để Thực Hiện Quyền Tham Dự ĐHĐ Cổ Đông Thường Niên- 2017

VV Thông báo Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Để Thực Hiện Quyền Tham Dự ĐHĐ Cổ Đông Thường Niên- 2017
Báo Cáo Thường Niên - BBCC - 2016

Báo Cáo Thường Niên - BBCC - 2016

Báo cáo thường niên của Công ty BBCC năm 2016
Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Công ty

Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Công ty

Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của Công ty
CBTT- về giải thể công ty Cổ phần phát triển đô thị Tam Phước

CBTT- về giải thể công ty Cổ phần phát triển đô thị Tam Phước

Giải thể công ty cổ phần phát triển đô thị Tam phước
Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2016 và giải trình

Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2016 và giải trình

Báo cáo tài chính năm 2016 - BBCC và giải trình
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Nghị quyết kế hoạch sxkd năm 2017
Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (lần đầu) năm 2017

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (lần đầu) năm 2017

Về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông từ tháng 3 thành tháng 6 năm 2017
Chat Facebook