Xí nghiệp khai thác Đá

                          

- Văn phòng giao dịch: Ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: 0251.3966424   ;   Fax: 0251.3966424

* Các mỏ đá:

1. Công trường Khai thác mỏ Đá Thạnh Phú 1      Điện thoại: 0251.3966424 ; 0251.3600002

Máy xay tại công trường Thạnh Phú

 

 

 

Địa chỉ:  Ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Bến thủy nội địa Thạnh Phú     Điện thoại: 0251.8615979

                                                       

 

 

 

2. Công trường Khai thác mỏ Đá Thiện Tân 2    Điện thoại: 0251.3971877 ; 0251.6569259

 

             Địa chỉ:Ấp 6-7, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

 Bến thủy nội địa Thiện Tân, Điện thoại: 0251.3865802

 

Chat Facebook