Công bố kết quả đăng ký chứng khoán

VLB: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
 
Cập nhật: Thứ sáu, 17/06/2016
 
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 59/2016/GCNCP-VSD ngày 17/06/2016 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa, cụ thể:
 
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa
 
Trụ sở chính:
K4/79C Nguyễn Tri Phương, KP 3, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 
Điện thoại:
061 3859358
 
Fax:
061 3859917
 
Vốn điều lệ:
450,000,000,000 đồng
 
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa
 
Mã chứng khoán:
VLB
 
Mã ISIN:
VN000000VLB5
 
Mệnh giá:
10,000 đồng
 
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
 
Số lượng chứng khoán đăng ký:
45,000,000 cổ phiếu
 
Giá trị chứng khoán đăng ký:
450,000,000,000 đồng
 
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
 
Bắt đầu từ ngày 20/06/2016,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
 

 

Chat Facebook