Báo cáo tài chính từ 2015 đến bán niên 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG BIÊN HÒA

(BBCC)

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

 

1. Báo cáo tài chính bán niên 2016

        Báo cáo tài chính(.pdf)

2. Báo cáo tài chính Quý 2/2016

        Báo cáo tài chính + Thuyết minh Q 2/2016 (pdf)

3. Báo cáo tài chính 5 tháng (T11, 12 - 2015 và Quý 1/2016)

        Báo cáo tài chính(5 tháng)

        Thuyết minh(5 tháng)

        Báo cáo tài chính(Quý 1/2016)

        Thuyết minh(Quý 1/2016).

4. Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2015

 

 

CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ CAO NHẤT LÀ MỤC TIÊU SỐNG CÒN CỦA BBCC

 

Chat Facebook